Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd redovno prati i kontroliše kvalitet usluge sa ciljem da se putovanje od samog početka odvija komforno, pouzdano i u skladu sa redom letenja.

Po podacima o redovnosti avio-saobraćaja analiziranim od početka godine, 87,3 odsto letova sa beogradskog aerodroma u prvoj polovini 2016. godine započeto je bez kašnjenja.

U ovom periodu, procenat letova sa velikim kašnjenjem od više od 60 minuta iznosio je 2,2 odsto, dok je prosečno kašnjenje letova iznosilo manje od 7 minuta.

Ako nastavi sa ovako visokim stepenom redovnosti avio-saobraćaja od početka 2016. godine beogradski aerodrom ima priliku da se pojavi na prestižnoj listi od 20 aerodroma u svetu sa najredovnijim obavljanjem avio-saobraćaja u svojoj kategoriji, u koju spadaju aerodromi sa ponuđenih od 3 do 10 miliona sedišta u polasku na godišnjem nivou.

Ukupni rezultati bili bi još i bolji, da Beograd i okolinu u poslednjoj dekadi juna, u više navrata nisu pogodile vremenske nepogode, zbog kojih je, u cilju bezbednosti putnika i sigurnosti odvijanja vazdušnog saobraćaja, došlo do odlaganja polaska određenog broja letova. (Gdestinacija)