Domaća kompanija Air Serbia je uskladila svoja pravila o maksimalno dozvoljenoj količini besplatnog registrovanog prtljaga sa novim pravilima kompanije Etihad Airways.

Pravila važe na sledećim linijama: od/do Srbije i drugih evropskih zemalja do/od Abu Dabija, kao i od/do Srbije i drugih evropskih zemalja preko Abu Dabija do/od drugih destinacija do kojih leti po osnovu kod-šer sporazuma između kompanija Air Serbia i Etihad Airways.

Na svim tim letovima primenjuje se koncept po komadu prilikom prihvata i prevoza registrovanog prtljaga. Takođe, putnici Air Serbia koji kupe karte po višim tarifama ekonomske klase, imaju pravo da sa sobom besplatno nose dva komada registrovanog prtljaga maksimalne težine 23 kg svaki, umesto jednog komada maksimalne težine 23 kg, kako je ranije bilo.

Za karte, kupljene po nižim tarifama ekonomske klase, na ovim letovima, imaće i dalje pravo da nose, bez naplate, jedan prtljag maksimalne težine 23 kg.

Pravila o prtljagu na svim drugim linijama ostala su nepromenjena.

Za više informacija i za eventualne nedoumice pozovite Call centar Gdestinacije na 011 310 89 40, svakog dana od 8.00 do 21.00. (Gdestinacija)