Od danas Air Serbia je omogućila uslugu online prijave na let (web check-in).

Usluga je dostupna za sve letove Air Serbia iz Beograda, kao i za letove sa još šest polazišta u mreži ove kompanije – Abu Dabi, London, Istanbul, Bejrut, Prag i Bukurešt. Air Serbia će kasnije proširiti dostupnost usluge na ostatak svoje mreže.

Usluga prijave na let putem interneta putnicima omogućava da se registruju za let sa bilo kog uređaja koji ima pristup internetu, izaberu sedište i odštampaju kartu za ukrcavanje (boarding pass). Putnici će moći da se prijave na let najranije 36 sati i najkasnije 60 minuta pre planiranog vremena polaska leta. Potrebno je da putnici odštampaju svoju kartu za ukrcavanje i ponesu je na aerodrom.

Uslugu prijave na let putem interneta takođe mogu da koriste i putnici koji imaju prtljag za predaju. Potrebno je da putnici donesu svoj prtljag na poseban šalter za brzu predaju prtljaga (baggage drop-off) najkasnije 45 minuta pre leta i da budu na odlaznom izlazu najkasnije 20 minuta pre leta. Na aerodromu, putnici koji su se prijavili na let putem interneta i sa sobom nose samo ručni prtljag, ne moraju da odlaze na šalter za prijavu na let i mogu odmah da se upute ka pasoškoj i bezbednosnoj kontroli. Primenjuju se sva standardna pravila koja se odnose na predati i ručni prtljag.

Ovim unapređenjem, Air Serbia se pridružila kompanijama koje imaju web check-in kad su u pitanju polasci iz Beograda (Swiss, Lufthansa, Austrian, Turkish, Emirates, Etihad Airways, Alitalia, Aegean…). (Gdestinacija)