Danas je Ambasada Egipta u Beogradu objavila saopštenje o izmenama viziranja pasoša za putnike iz Srbije.

Vize se neće izdavati na graničnom prelazu u Egiptu od 15. maja 2015. godine. Od putnika će se zahtevati da već imaju vizu pre dolaska, izdatu u Ambasadi Egipta.

Vize će se izdavati i dalje na graničnim prelazima u Egiptu ali samo kao grupne vize za organizovane turističke grupe.

Ambasada Egipta je o ovome obavestila Nacionalnu asocijaciju turističkih agencija, YUTA, tako da su sve članice obaveštene o promenama. (Gdestinacija)