U cilju prilagođavanja uslova transporta standardima evropskih avioprevoznika, Er Srbija (Air Serbia) je promenila uslove prevoza prtljaga od 1. maja 2014.

Umesto dosadašnjeg koncepta po težini, na letovima Air Serbia ubuduće će se primenjivati koncept po komadu predatog prtljaga.

Putnici Er Srbije mogu u ekonomskoj klasi besplatno da prevezu jedan prtljag maksimalne težine 23 kilograma, a u biznis klasi dva prtljaga težine 32 kilograma svaki.

Kao što se praktikuje u aviokompanijama širom sveta, svaki predati prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu, broj i dimenzije određene novim uslovima, biće posebno naplaćivan. (Gdestinacija)