U cilju prilagođavanja uslova transporta sa standardima evropskih avioprevoznika Air Serbia (Er Srbija) najavljuje promenu uslova prevoza predatog prtljaga.

Umesto dosadašnjeg koncepta po težini na letovima Air Serbia ubuduće će se primenjivati koncept po komadu predatog prtljaga.

Gosti Air Serbia koji budu rezervisali ili kupovali svoje karte od 1. marta, a za putovanja od 1. maja 2014, moći će u ekonomskoj klasi besplatno da prevezu jedan prtljag maksimalne težine 23 kilograma, a u biznis klasi dva prtljaga težine 32 kilograma svaki.

Kao što se praktikuje u aviokompanijama širom sveta, svaki predati prtljag koji prelazi dozvoljenu težinu, broj i dimenzije određene novim uslovima biće posebno naplaćivan. (Gdestinacija)