Srpska nacionalna aviokompanija Air Serbia promeniće dosadašnji sistem za prijavljiavnje putnika na beogradskom međunarodnom aerodromu “Nikola Tesla”.

Ovim projektom Air Serbia će 25. februara prelazi sa “Gaetan” sistema za prijavljivanje putnika na inovativni sistem “SabreSonic Check-in”.

Generalni direktor Er Srbije Dane Kondić tim povodom je izjavio: „Prelazak na novi sistem će Er Srbiji omogućiti bolje uslove za pružanje usluga putnicima ma beogradskom aerodromu, modernizovati naš postupak prihvata i otpreme putnika i obezbediti veću funkcionalnost prijavljivanja putnika, a samim tim i obezbediti noviji i efikasniji sistem prijavljivanja putnika na našem matičnom aerodromu“.

Implementacija će početi u utorak, 25. februara, letom JU380 za London čije poletanje je predviđeno za 10:40. Završetak kompletne migracije očekuje se u četvrtak, 27. februara.

Kako bi se obezbedilo nesmetano prijavljivanje putnika tokom perioda migracije, Air Serbia moli putnike koji budu putovali iz Beograda u periodu od 25. do 27. februara da se pridržavaju sledećih saveta:

• Da dođu na aerodrom najmanje tri sata pre predviđenog vremena poletanja.
• Da ponesu odštampanu potvrdu rezervacije, odnosno putni itinerer.

(Gdestinacija)