Federalna administracija za avijaciju (FAA) objavila je da će dozvoliti putnicima korišćenje elektronskih uređaja tokom svih faza leta, uključujući tu i poletanje i sletanje.

Administracija očekuje da će većina avio-kompanija početi da primenjuje nova pravila do kraja godine. Nova pravila dozvoljavaju korišćenje elektronskih uređaja u “airplane” modu. Trenutno najveći broj avio-kompanija zabranjuje korišćenje elektronskih uređaja tokom poletanja i sletanja.

Putnici i dalje neće moći da obavljaju telefonske pozive, ali će biti u prilici da koriste bežični internet ukoliko ga avion obezbeđuje.

“Najveći broj komercijalnih aviona može da toleriše elektronske smetnje koje izazivaju prenosi elektronski uređaji, ali bi teži uređaji trebalo da budu sklonjeni ispod sedišta tokom poletanja i sletanja”, izjavio je Majkl Huerta iz Federalne administracije za avijaciju.

U saopštenju ovog tela stoji:
“Putnici će moći da čitaju e-knjige, igraju igrice i gledaju video na svojim uređajima tokom svih faza leta, a jako malo ograničenja. Elektronski uređaji, knjige i magazini moraju biti sklonjeni sa sedište tokom sletanja i poletanja. Mobilni telefoni trebalo bi da budu u ’airplane modu’ ili sa onemogućenom opcijom za primanje i obavljanje poziva. Ukoliko vaša avio-kompanija nudi bežični internet u avionu, možete da koristite ovu uslugu. Takođe je moguće korišćenje dodataka kratkog bluteooth dometa kao što su bežične tastature”. (Businessinsider)