Čuveni italijanski spomenik, Krivi toranj u Pizi, ispravljen je za 2,5 centimetra posle 40 miliona dolara vrednog projekta stabilizacije iz 2001. godine.

Projekat stabilizacije je sproveden kako bi se sprečilo dalje krivljenje i moguće rušenje tornja, a nakon njegovog završetka, toranj se ispravio za 2,5 cm.

“Građani Pize su oduševljeni što je toranj restaurisan, ali ne i činjenicom da se ispravlja”, izjavio je Marko Filipeski, gradonačelnik Pize.

Čuvena nakrivljenost prkosi gravitaciji još od 12. veka, a istraživači su sada konačno otkrili njegovo blago ispravljanje. U godišnjem izvještaju o stabilnosti spomenika otkriveno je kako se od 2001. godine postepeno ispravlja. Radi se o dugoročnom efektu 11-godišnjeg projekta restauracije.

Ranije se 56 metara visok toranj krivio za više od milimetra godišnje i sve više bližio opasnosti od rušenja. Godine 1993. njegovo je nakrivljenje iznosilo 5,4 metra u odnosu na 3,8 metara u 1817. i 1,4 metra u 1350. godini.

Toranj je za javnost bio zatvoren duže od jedne decenije, pojačani su mu temelji, a voda ispod njih je ispumpana. Dodati su i stabilizacioni čelični kablovi. Nakon završetka radova, toranj se odmah ispravio za 38 cm.

U svojoj novoj studiji, odbor naučnika koji je posmatrao toranj potvrdio je da je toranj stabilan, da se polagano ispravlja te da je to i očekivano i da je njegova budućnost osigurana za narednih dva, tri veka.

Krivi toranj godišnje u Pizu dovede šest miliona turista, a proda se najmanje tri miliona karata za penjanje na njegovih osam spratova. (klix.ba)