Nekada je između Beča i Bratislave saobraćao tramvaj a danas su dva grada centralne Evrope povezana katamaranom “Twin City Liner”.

Twin City Liner – Foto: © agentur wulz services

Brodska linija uvedena je 2006. godine a od 2008. pet puta dnevno saobraćaju dva katamarana i to sa takvim uspehom da je juče prevezen milioniti putnik. Tom svečanom trenutku prisustvovale su vicegradonačelnica Beča, Renate Brauner i vicegradonačelnica Bratislave, Petra Nagjova Dzerengova.

“Twin City Liner je za nas mnogo više od uspešne brodske veze, on predstavlja simbol zajedničkog odrastanja dva grada koji su samo 60 kilometara udaljeni jedan od drugog”, rekla je Brauner.

Bečlije, gosti iz Slovačke i turisti najčešći su putnici ovog brzog plovila. Katamaran karakteriše plitak gaz koji stvara malo talasa. Brod je dugačak 34 i širok osam metara a kreće se maksimalnom brzinom od 60 km/h. (ComPress)