Hrvatska je u grupi zemalja sa najboljim kvalitetom vode u Evropi, pokazuje izveštaj Evropske agencije za okolinu i Evropske komisije o kvalitetu voda za kupanje u 27 zemalja članica EU, Hrvatskoj i Švajcarskoj.

Svake godine pre početka sezone godišnjih odmora Evropska komisija objavljuje izveštaj o kvalitetu vode za kupanje sa podacima iz prethodne sezone.

Evropska agencija za okolinu prikuplja svake godine podatke o kvalitetu vode na više od 22.000 kupališta, od kojih se više od dve trećine odnosi na plaže uz obalu mora, a ostalo su kupališta na rekama i jezerima. Podaci uključuju nivo bakterija od otpadnih voda i živih organizama.

Od 912 morskih plaža u Hrvatskoj za koje su prikupljeni podaci, na njih 876 ili 96,1 posto voda je odličnog kvaliteta, 26 ih ima zadovoljavajući kvalititet, a samo tri ih je slabog kvaliteta, dok nema nijednog na kojem je kupanje zabranjeno, a za sedam kupališta nema dovoljno podataka. Što se tiče plaža na unutrašnjim vodama, od sedam testiranih u Hrvatskoj na jednom je voda zadovoljavajućeg kvaliteta, dok za šest nema dovoljno podataka.

Voda na svim morskim kupalištima na Kipru (112 kupališta) i Sloveniji (21) odličnog je kvaliteta.

Na 95 posto svih kupališta voda u 29 zemalja zadovoljava minimalne standarde kvaliteta, a na 78 posto njih kvalitet je odličan. Na Kipru i u Luksemburgu na svim kupalištima voda je odličnog kvaliteta, a u još osam zemalja broj kupališta s odličnim kvalitetom vode iznad je evropskog proseka – Malti (97 posto), Hrvatskoj (95,3 posto), Grčkoj (93 posto), Nemačkoj (88 posto), Portugalu (87), Italiji (85 posto), Finskoj i Španiji (83 posto).

“Ohrabruje činjenica da se kvalitet vode na evropskim kupalištima stalno poboljšava. Međutim, ima još prostora za napredak kako bi se osiguralo da sve vode budu primerene za kupanje ili za piće. Voda je dragoceni resurs i moramo doneti sve potrebne mere da ih u potpunosti zaštitimo”, izjavio je poverenik za okolinu Janez Potočnik. (jutarnji.hr; Kristina Drožđan)