Grad Beč je predstavio mobilnu verziju plana grada sajta wien.at kojoj mogu pristupiti pametni telefoni ili tableti preko brauzera.

Beč (© Compress, Verena Brkić)

Ponuda informacija obuhvata oblasti poput saobraćaja, kulture, slobodnog vremena, javnih ustanova, obrazovanja, zdravlja, društva kao i životne sredine. Korisnici se tako mogu informisati o zonama sa vremenskim ograničenjem parkiranja, lokacijama javnih česmi, javnih toaleta ili stanicama za iznajmljivanje gradskih bicikala.

Svi sadržaji se konstantno aktuelizuju. Moblini plan grada ne zahteva instalaciju aplikacije i raspolaže vazdušnim snimcima i omogućava traženje adresa. (Compress / Gdestinacija)