Po prognozama časopisa “Vienna Tourism Indicator” glavni grad Austrije može u sledećem periodu da računa sa više gostiju iz Rusije, Japana i Kine. U Španiji i Italiji je loša ekonomska situacija uticala da su gosti iz tih zemalja izostali.

Beč (foto: Gudrun Krieger)

Uporednim ocenjivanjem stanja iz prošle godine sa aktuelnim brojkama došlo se do pozitivne prognoze. Još u januaru ove godine situacija za austrijski turizam nije bila nimalo ružičasta. Kancelarija Bečkog turizma izračunala je u februaru minus od 0,5 odsto u poređenju sa prošlom godinom. Međutim već u februaru se stanje poboljšalo.

Pored Rusije, Japana i Kine u Beču se očekuje da će u narednom periodu sve više biti i posetilaca iz Mađarske, Češke i Poljske. Samo se broj gostiju iz Španije i Italije znatno smanjio. Loša ekonomska situacija uticala je da je broj gostiju iz tih zemalja u Beču u padu. (Gdestinacija / ComPress; foto © Gudrun Krieger)