Umesto čekanja da im službenik na granici stavi pečat u pasoš, građane Srbije koji često putuju u EU od 2017. godine očekuje znatno brža pasoška kontrola, preneo je danas portal EurActiv Srbija.

Evropska komisija predložila je paket propisa o “pametnim granicama” koji predviđa uvođenje sistema za automatsku proveru putnih dokumenata u vidu malih skenera.

Paket se sastoji od “Programa za registraciju putnika” iz zemalja van EU i “Sistema ulazak/izlazak” koji će ubrzati kontrolu i povećati sigurnost na granicama EU.

Evropska komisija je ocenila da praksa “lupanja” pečata dugo traje, ne obezbeđuje pouzdane podatke i mogućnost registrovanja onih koji su se zadržali u EU duže nego što je dozvoljeno.

Takođe, dosadašnji sistem provere nije imao rešenje za putnike koji izgube ili oštete pasoš.

Program za registraciju putnika omogućiće jednostavnu registraciju putnika sa pasošima država van EU na velikim prelazima kao što su aerodromi.

Sistem takozvanog “brzog prolaska” već postoji na aerodromu u Frankfurtu i funkcioniše tako što putnik prisloni pasoš na mali skener sa monitorom koji izdaje obaveštenje da li je pasoš verifikovan ili ne.

Putnik zatim prolazi kroz automatsku kapiju.

Sistem za izlaske/ulaske će beležiti vreme i mesto ulaska građana zemalja van EU koji putuju u EU.

Sistem će takođe automatski računati dozvoljeno vreme boravka umesto dosadašnjeg ručnog sistema, navodi EurActiv Srbija.

Zatim će obaveštavati nacionalne vlasti ako putnik nije izašao iz zemlje članice do dozvoljenog datuma boravka.

Komisija smatra da će najveću korist od novog sistema imati ljudi koji nekoliko puta godišnje prelaze granicu poput biznismena, radnika sa kratkoročnim ugovorima, studenata, putnika koji imaju rodbinu u EU i stanovništva u pograničnim delovima.

Pregovori Komisije i Evropskog parlamenta i Saveta o novom sistemu počinju odmah.

Očekuje se da će se novi način kontrole pasosa primenjivati od 2017. i 2018. godine. (B92)