Bečki aerodrom preduzima mere u cilju poboljšanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom.

U saradnji sa pomoćnim organizacijama i udruženjima za ljude sa posebnim potrebama, neke od novina su poseban šalter za “usluge mobilnosti i za porodice” na ček-in-u 3 od 1. aprila 2013. godine.

Ovaj šalter po potrebi organizuje besplatno invalidska i dečja kolica kao i prema želji ličnu asistenciju na putu do izlaza pomoću električnog vozila. Šalter nudi i direktnu vezu sa hitnim službama na aerodromu ako je nekom putniku potrebna pomoć.

Druga mera su novi info-monitori koji se postavljaju sukcesivno na terminalima, a već uspešno rade na ček-in-u 1. Na ovim monitorima je bolja usmerenost prikaznih ekrana za dolaske i odlaske i jači kontrast radi bolje vidljivosti.

Bečki aerodrom je u saradnji sa pomenutim organizacijama, udruženjima i institucijama preduzeo i mere u tematskim oblastima toaleta, opreme, sistema navođenja, stepenica i parkinga i ima planu brojne druge mere. (ComPress)