Zeleni pasoš je deo svetske inicijative da se promoviše održivi turizam. Do sada je objavljena ovakva publikacija u pet zemalja sa podrškom UNEP-a.

Tako je Zeleni pasoš Srbija postao prvi na našem kontinentu, a šesti na svetu (posle Brazila, Ekvadora, Kostarike, Južne Afrike i vanevropskih teritorija Francuske) koji daje savete za održivo putovanje. On predstavlja mogućnost za našu zemlju da promoviše turizam i ispuni realnu potrebu na turističkom tržištu naše zemlje, a po uzoru na razvijene turističke destinacije. Takođe, daje svoj doprinos nastojanjima države da primenjuje principe održivosti u turizmu i drugim oblastima.

Njega su, po uzoru na originalnu verziju, a poštujući specifičnosti naše zemlje, napisali, dizajnirali i obogatili fotografijama nastavnici i studenti Poslovnog fakulteta Valjevo Univerziteta Singidunum sa kojim je i potpisan ugovor o saradnji na ovom projektu od strane UNEP-a.

Publikacija na srpskom, engleskom (u izradi i nemačka verzija) jeziku je usmerena na postojeće i potencijalne turiste koji putuju u našoj zemlji kojom se vrši njihova edukacija o principima održivosti prilikom putovanja, a čime se teži da se promeni ne samo njihovo shvatanje prirodnih i kulturnih resursa naše zemlje, već i ponašanje.

Sadrži savete za aktivnosti pre, za vreme i nakon putovanja pomoću kojih bi trebalo da se kvalitet putovanja i doživljaj poboljšaju, pri čemu se istovremeno doprinosi očuvanju prirodnih i kulturnih resursa koji se koriste u turističke svrhe i postizanju ekonomske i društvene dobrobiti lokalnih zajednica i ostalih uključenih aktera. Svaki savet je podržan primerima različitih destinacija u Srbiji, lokalne hrane, skrivenih tradicija, običaja i jezičkih varijeteta koji čine našu zemlju jedinstvenom.

Cilj nam je da postanemo sledeća „zelena uspešna“ studija slučaja u kojoj svest i posvećenost održivosti dolaze od mladih ljudi i koja će postati putanja koju će pratiti drugi u zemlji i šire i da se, kao i u slučaju drugih zemalja, stekne podrška države i ova publikacija dobije svoju zasluženu promotivnu kampanju i počne da se koristi u promociji održivog turizma u našoj zemlji. Time se može postići povećanje njene konkurentnosti, kao i sve koristi koje iz nje proističu.

Elektonsku verziju publikacije možete naći na http://www.youblisher.com/p/547364-Zeleni-pasosh/.