U Kini će do 2020. godine nići novi, nesvakidašnji grad – Tiandžin, ekološki grad u kome će po “zelenim” standardima živeti oko 350.000 stanovnika.

Ceo grad osmišljen je na principima ekologije i više nije naučna fantastika, kako se nekada mislilo. Tiandžin eko-grad je rezultat saradnje vlada Kine i Singapura da zajednički razviju socijalno harmoničan, ekološki i energetski efikasan grad u Kini.

Potreba za stvaranjem tog održivog modela grada, javila se paralelno sa ubrzanom modernizacijom zemlje, objavljeno je na internet portalu “Eko kuće”.

Projekat bi trebalo da bude završen 2020. godine i očekuje se da će u ovom ekološkom gradu na površini od 30 kvadratnih kilometara živeti 350.000 stanovnika.

Eko-grad će koristiti najnovije održive tehnologije – solarnu energiju, energiju vetra, upotrebu kišnice, prečišćavanje otpadnih voda, desalinizaciju morske vode….

“Lociran“ je u području malih padavina, i voda iz reka koje protiču kroz region neće biti dovoljna da zadovolji potrebe eko-građana.

Da bi prevazišli ovaj problem, planeri su odlučili da se okrenu netradicionalnim izvorima poput desalinizacije vode i reciklaže vode iz domaćinstava i industrije.

U cilju smanjenja emisije ugljen-dioksida, stanovnici će koristiti napredni sistem za šinski saobraćaj. Takođe, naglasak ce biti i na takozvanoj „društvenoj harmoniji“ pa će građani sa različitim prihodima i iz različitih društvenih slojeva živeti izmešani.

To znači da neće biti podela, a posebno će se obratiti pažnja na starije osobe i osobe sa invaliditetom.

Tiandžin eko-grad će biti podeljen u sedam delova, i svaki od njih će imati specifične osobine i drugačiju ulogu. U jednom delu biće administrativni centar grada, drugi deo biće u zelenilu, treći će pored parkova, imati i brda koja će biti protivteža visokim zgradama.

Predviđena je i urbana rezidencijalna zona koja će biti dobro uređena i planira se povezivanje zgrada visećim mostovima. Biće primenjena i stepenasta arhitektura sa velikim zelenim površinama, a selo staro sto godina biće pretvoreno u prostor za relaksaciju meštana Eko-grada.

Na svim zgradama u Eko-gradu biće primenjeni „zeleni“ standardi da bi se osigurala energetska efikasnost, a među stanovništvom biće promovisani principi očuvanja energije. (B92)