Titova pećina i Muzej se nalaze u sklopu spomen kompleksa “25. maj 1944.” koji je pre 10 godina obnovljen, a u 2012. proglašen spomenikom od nacionalnog interesa…

Pećinu i Muzej nekadašnjeg doživotnog predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita u Drvaru prošle godine posetilo je oko 20.000 turista.

Prema podacima nadležnih službi, među posetiocima su najbrojniji gosti iz zemalja bivše države, ali ih sve više dolazi i iz zapadne Evrope, što je prilika za pokretanje projekata iz turističke oblasti, gde su, u periodu pre rata, ostvarivani značajni prihodi.

Titova pećina i Muzej se nalaze u sklopu spomen kompleksa “25. maj 1944.” koji je pre 10 godina obnovljen, a u 2012. proglašen spomenikom od nacionalnog interesa, javila je nezavisna agencija ONASA.

U Titovoj pećini se početkom 1944. godine, u tek oslobođenom Drvaru, nalazio Vrhovni štab NOV i POJ, na čelu sa Titom.

Vojno i političko rukovodstvo Narodnooslobodilačkog pokreta – Vrhovni štab NOV i POJ, Centralni komitet KPJ, Predsedništvo AVNOJ-a, Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije i druge antifašističke institucije su 6. januara 1944. godine prešle iz Jajca u Drvar, koji je tada postao centar oslobođene teritorije Jugoslavije.

Dolaskom rukovodstva NOP-a u Drvar, u pećini je izgrađena baraka za potrebe Vrhovnog štaba NOV i POJ.

Iako je Josip Broz Tito bio smešten u jednom selu u okolini Drvara, on je kao Vrhovni komandant NOV i POJ, veoma često boravio u pećini, gde se suretao sa predstvanicima savezničkih vojnih misija, koje su tada boravile u Drvaru. (Novosti)