Turistička inspekcija objavila je nekoliko ključnih saveta koje bi turisti trebalo da imaju na umu kada planiraju neko putovanje, sa namerom da ih upozna sa njihovim pravima i obavezama, ali i da spreči eventualne neželjene događaje koji bi to putovanje mogli da pokvare.

Pre ugovaranja putovanja turisti bi trebalo dobro da prouče opšte uslove putovanja, program putovanja i obaveštenje o garanciji putovanja koje je obezbedila turistička agencija koja je organizator putovanja.

Trebalo bi da vode računa o tome da usmene informacije nisu obavezujuće za agenciju, odnosno da je agencija dužna da pruži usluge koje je navela u programu putovanja i ispuni obaveze koje je predvidela opštim uslovima putovanja.

Ukoliko turisti imaju posebne potrebe i zahteve u odnosu na ponuđeni program putovanja (objekat, sprat, pristup za kolica, invalide) i agencija se sa njima saglasi, one moraju biti sadržane u ugovoru o putovanju.

Građani bi, takođe, pre putavanja trebalo da, ako je moguće, preko internet pretraživača provere dobijene informacije o programu putovanja, a na internet sajtu Agencije za privredne registre da provere podatke o turističkog agenciji – da li je aktivna, kakava je njen finansijski izveštaj, koliko dugo obavlja poslove turističke agencije.

Na internet sajtu Narodne banke Srbije, mogu da provere likvidnost turističke agencije, kako bi izbegli agencije koje imaju finansijske probleme, jer turistička inspekcija nije nadležna za kontrolu finansijskih obaveza turističkih agencija prema svojim partnerima.

Turistička inspekcija je građanima preporučila da izbegavaju turističke agencije koje su u blokadi.

Prilikom ugovaranja turističkog putovanja neophodno je da putnici na ponuđenom programu putovanja utvrde ko je organizator tog putovanja – broj licence mora biti naveden u programu putovanja.

Istrovremeno sa potvrdom o putovanju koje su uplatili turisti moraju od agencije dobiti opšte uslove putovanja i program putovanja sa obaveštenjem o garanciji putovanja u pisanom obliku.

Pre putovanja građani moraju od agencije dobiti ime, broj telefona i druge podatke o lokalnom predstavniku agencije, a takođe je u njihovom interesu da za putovanje pribave polisu zdravstvenog osiguranja zbog visokih cena lekarskih usluga u inostranstvu, eventualno i lično putno osiguranje, odnosno osiguranje od otkaza i osiguranje prtljaga.

Na putovanju, u slučaju bilo kakvog odstupanja od ugovorenog programa neophodno je da odmah na licu mesta naprave pisani prigovor predstavniku agencije i pribave moguće dokaze za ugovorene a neizvršene usluge, jer je to osnov za ostvarivanje nihovih prava.

Ugovoreni smeštaj može se zameniti, uz saglasnost putnika, smeštajem u objekat iste ili više kategorije na teret turističke agencije ili u niže kategorije, takodje uz saglasnost putnika, s tim da je u ovom slučaju agencija dužna da vrati putniku razliku u ceni.

Cene turističkih putovanja, kao i najvećeg broja proizvoda i usluga, formiraju se slobodno prema uslovima tržišta, a na putniku je da pre sklapanja ugovora o putovanju sagleda šta mu je ponuđeno, koji su realni elementi cene i kakav nivo usluge može da očekuje kada se opredeljuje za eventualno “jeftino putovanje”.

Bez obzira na cenu, svaki ugovoreni aranžman se mora realizovati u skladu sa ugovorom o putovanju, odnosno ponuđenim programom putovanja, a to se odnosi na aranžmane koje nude turističke agencije kao “Last minute” i “First minute” ponude.

Turističke agencije kod ovakvih putovanja imaju poptuno iste obaveze kao i kod svakog drugog.

Prilikom rezervacije preko interneta, zainteresovani putnik bi trebalo da dobro prouči ponudu hotela ili smeštajnog objekta, kao i uslove rezervacije koji su navedeni na njegovoj booking strani, jer uslove rezervacije određuju sami smeštajni objekti.

Rezervaciju smeštaja preko interneta zainteresovani putnik može obaviti direktnim ulaskom u booking stranu odabranog objekta ili preko ponude posebnih booking sajtova, odnosno rezervaciju može tražiti i preko turističke agencije.

U prva dva slučaja za rezervaciju je najčešće neophodna važeća kreditna kartica, koju većina hotela traži kao garanciju rezervacije.


Kao i kod drugih kupovina preko interneta, kada se prilikom kupovine (rezervacije) koriste lični podaci i podaci sa kreditne kartice, uvek postoji rizik od eventualnih zloupotreba tih podataka.

Međutim, u celom sistemu bukinga u svetu uvedene su posebne tehnologije zaštite koje su postale standar onlajn industrije.

Vreme trajanja putovanja precizira se utvrđivanjem dana polaska i dana povratka sa putovanja, a ne boravka u smeštajnom objektu.

To znači da prvi i poslednji dan ne podrazumevaju određeno vremensko trajanje boravka na destinaciji odnosno u smeštajnom objektu, već samo dan polaska i povratka sa putovanja, što je realno uslovljeno posebnim dozvolama za čarter letove.

Turistička inpekcija je napomenula i da ugostitelji sa turističkim agencijama ugovaraju i naplaćuju uslugu smeštaja za proteklu noć ukoliko gost uđe u sobu u ranim jutarnjim satima, jer se ta soba ne može izdati drugom gostu.

Nije nevažno znati i da turistička agencija nema zakonsku obavezu da postane članica bilo kog udruženja, niti je članstvo u ovim udruženjima zakonska garancija putniku za realizaciju turističkog putovanja.

Građani koji putuju u sopstvenom aranžmanu u inostranstvo bez ugovaranja usluge sve eventualne probleme tokom putovanja moraju da rešavaju sami na licu mesta u skladu sa regulativom koja je važeća u zemlji u kojoj boravi, navedeno je u saopštenju Turističke inspekcije. (B92)