Turisti, koji budu zastali da pojedu sendvič ili popiju piće na ulici tokom posete istorijskim znamenitostima Rima, poput Koloseuma, suočavaju se sa novčanom kaznamo do 500 evra.

“Zabranjeno je kampovati ili podizati improvizovana skloništa i zaustavljati se radi jela ili pića u zonama koje imaju određenu istorijsku ili arhitektonsku vrednost”, navodi se u propisima, koji su već stupili na snagu.

Zabranom, koju je usvojio gradski savet Rima, predviđene su novčane kazne od 25 do 500 evra. Mera je na snazi do 31. decembra. Slične zabrane već su usvojene u Firenci i Veneciji oko istorijskih i kulturnih lokacija u njihovim centralnim delovima. (Vesti)