Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) izradila je prikaz Zemljine površine kako bi izgledala da na njoj nema okeana i mora.

Za izradu ovog batimetrijskog modela korišteni su i podaci s brodova i sateliski snimci. Pogledajte animaciju, na kojoj se može videti kako bi naša planeta bila beživotna… (Ekopedia)