Na trećem “prstu” poluostrva Halkidiki nalazi se jedinstvena zemlja monaha i srce svetskog pravoslavlja – Sveta gora.

Posetioci, još sa broda, mogu da primete brdo Atos, goli kameni vrh koji se uzdiže na 2.033 metara nadmorske visine, kako dominira poluostrvom. U antičko doba na vrhu Atosa nalazio se hram posvećen vrhovnom bogu Zevsu. Po crkvenim predanjima Majka Božija je na putu za Kipar, zbog oluje, pristala uz obalu Atonske gore gde je pokrstila mnogobošce koji su tada tu živeli i tu ostavila jednog od apostola kao učitelja i starešinu a sebe postavila za zastupnicu poluostrva.

Sveta gora se pod vlašću Rima nalazila sve do 313. godine kada je car Konstantin izdao ukaz o građanskim pravima i slobodi veroispovesti hrišćana. U to vreme, monaštvo na Atosu se prilično razvilo, a pojavili su se i prvi manastiri. Ženama je pristup na Atos zabranjen od 442. godine kada je ćerka Teodosija Velikog posetila manastir Vatoped ali se tom prilikom iz ikone Bogorodice čuo glas koji joj je saopštio da odstupi. Od tog dana, ženama je zabranjeno da kroče na poluostrvo.

Pravo samostalne uprave na Atosu darovano je monasima u 9. veku carskom poveljom i tada se pojavljuje i srpsko, rusko, bugarsko i slovensko monaštvo. Sa padom Vizantije, Sveta gora je ipak uspela da očuva samoupravu uz plaćanje danka. Danas se na Svetog gori, koju nazivaju i najvećim hramom na svetu i poslednjom živom ikonom Vizantijskog carstva, nalazi 20 velikih manastira, 12 skitova i mnoštvo kelija i drugih naseobina. Grčka monaška zajednica ima 17 manastira, srpska – Hilandar, a tu su i ruski Pantelejmon i bugarski Zograf.

U samom centru Svete gore nalazi se srednjovekovni gradić Kareja u kome je i sedište takozvane Sveštene opštine i konaci svih svetogorskih manastira. Za Srbe je posebno značajna Isposnica svetog Save u kojoj se čuva čudotvorna ikona Bogorodice Mlekopitateljnice, kao i žezlo svetog Save.

Svake godine Svetu goru poseti na stotine putnika iako Atos nije turističko odredište, hotela nema i potrebno je unapred isplanirati posetu u dogovoru sa Svetogorskim domom u Solunu. Boravak je ograničen na četiri dana, a u jednom manastiru posetilac se može zadržati najviše 24 časa.

Žene mogu da ostanu na jednom od brodova koji obilaze Atos sa udaljenosti 500 metara od obale, a mogu da posete i neke od metoha – manastirskih imanja, van manastira poput Kakovo nedaleko od Jerisosa.

Po legendi, svako ko popije iz bunara svetog Save iznova se vraća Hilandaru i Svetoj gori. (Mondo)