Mnogi posećuju Barselonu isključivo kako bi mogli da uživaju u Gaudijevoj arhitekturi. Bazilika Sagrada Familia, jedna od njegovih najpoznatijih građevina, dodatno je dobila na svom sjaju zahvaljujući gradskim vlastima koje su je osvetlile usled Merse festivala.

Iako nekompletna, ova crkva se nalazi na listi zaštićenih građevina UNESCO-a. U trenutku Gaudijeve smrti 1926. bila je završena svega jedna četvrtina crkve, a pošto je bila finansirana donacijama, progres je ubrzo usporen.

Rekonstrukcija je ponovo nastavljena 1950. godine, a kraj radova očekuje se 2026. (B92)