Crikvenica se prvi put pominje još u rimsko doba kada se zvala Ad turres.

Istorija grada veže se i za plodnu dolinu Vinodol. Zbog dobre poljoprivrede, ukazala se potreba da se iza te doline grade luke. 

Još 1412. godine na ovom mestu je bio manastir, koji je povezivao okolna naselja i postao centar kulturnog i javnog života. U srednjem veku, Crikvenica je bila mala luka, a za razvoj grada koji je sada turistički i terapeutski centar, zaslužna je blizina Rijeke.

Luka u Crikvenici u potpunosti je izgrađena 1877. godine, a prvo kupalište 1888. Već krajem 19. veka postaje turističko središte, a do 1905. otvoreno je pet hotela.

Turizmu pogoduju klimatski uslovi, a ovde se leče disajne i kožne bolesti. Od kulturnih znamenitosti važan je Muzej grada, ali i crkva Uznesenja Marijina čiji je oltar jedinstveni barokni primerak.

Deci će u Crikvenici biti veoma zanimljiv Akvarijum u kome se mogu videti skoro sve ribe Jadrana ali i one sa tropskih područja. Svake godine se organizuje plivački maraton.

Za gastronome, preporuka je specijalitet ovog područja, slani inćun pravljen na razne načine, salate od zeleniša sa jajima, kao i riblja čorba, bifteci i nekoliko zaista dobrih kolača.
Izvor: Croatia Advisor