Turistička organizacija opštine Ruma je, u cilju promocije zaštićenog staništa Bara Trskovača kod Platičeva, nabavila tri nova turistička čamca.

Plovila su spuštena u vodu i ukotvljena 8. juna i spremna da od jeseni prihvate zainteresovane posetioce i turiste koji žele da se kroz vožnju čamcima po Bari Trskovači upoznaju sa raznolikim biljnim i životinjskim svetom ili tek da uživaju u lepoti zaštićene prirode. 

Pored toga, Turistička organizacija opštine Ruma dobila je sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za projekat revitalizacije staništa i promociju prirodnih vrednosti zaštićenog staništa Bara Trskovača.

Ova sredstva su namenjena za izgradnju osmatračnice, sa koje će moći da se sagleda celokupan lokalitet, i nastrešnice sa klupama i stolom, kao i za košenje trave, krčenje grmlja i uređenje terena na rubnim delovima Trskovače.

Radovi bi trebalo da se obave u toku letnjih meseci. Na realizaciji ovog projekta biće angažovani i stanovnici Platičeva, volonteri i stručnjaci kako bi u što skorije vreme Bara Trskovača bila dostupna svim posetiocima.
Izvor: b92.net