Od 16. do 19. aprila u japanskim gradovima Senadaji i Tokiju održava se godišnji samit Svetskog saveta za turizam i putovanja (WTTC).

Samit je najuticajniji godišnji događaj koji okuplja oko 1000 turističkih lidera i autoriteta sa ciljem rešavanja aktuelnih pitanja sa kojima se suočava današnja turistička industrija. Ovaj događaj na jednom mestu okuplja predsednike i izvršne direktore vodećih hotelskih lanaca, turoperatore, avioprevoznike, kao i eminentne predstvanike javnog sektora svetskog turizma, ministre i direktore turističkih organizacija. 

Ovogodišnji samit, dvanaesti po redu, održava se u Japanu, kao simbolična podrška brzom oporavku ove zemlje koju je pre godinu dana pogodila prirodna katastrofa nemerljivih posledica. Samit je otvorio premijer Japana Jošiko Noda.

Kroz devet sesija obuhvaćene su smernice daljeg razvoja, globalne perspektive i kretanja u turizmu, vođenje ove dinamične industrije kroz turbulentni period ekonomske krize, razumevanje budućih konzumenta turističkog proizvoda i usluga. Kao primarni promoter značaja turizma u svetskoj ekonomiji, na WTTC-u je istaknuto da će tokom 2012. godine u sektoru putovanja i turizma raditi oko 260 miliona ljudi, a ova industrija će činiti 9,1 % svetskog bruto društvenog proizvoda.

Istaknuto je očekivanje da će ove godine po prvi put više od milijardu ljudi putovati van granica svoje zemlje. Kao glavna prepreka bržem razvoju turizma istaknut je i dalje vrlo striktan vizni režim u nekim zemljama i regijama, pa su SAD i zemlje Šengen zone pozvane da preispitaju mogućnost pojeftinjenja i skraćenja same procedure zdavanja viza. Visoko oporezivanje posebno aviokompanija, uvođenje različitih taksi, kao i ograničena sloboda korišćenja vazdušnog prostora od strane prevoznika su takođe usporavajući faktori.

Bilo je reči i o ubrzanoj digitalizaciji u turističkoj industriji, pa je istaknut značaj adekvatnog i ciljanog načina komunikacije sa skoro dve milijarde internet korisnika, od kojih je 80 % član jedne ili više društvenih mreža.

Predsednik TUI grupacije, Mihael Frencel, koji je i predsedavajući WTTC-a, istakao je da na zadovoljstvo turističkim putovanjem primarno utiče hotel u kome se odseda, a tek zatim servis koji se dobije u destinaciji, pa potom odabrani avio prevoznik i turistička agencija.
Gdestinacija