Turistička organizacija Srbije (TOS), i ove godine, učestvuje na jednom od najinteresantnijih sajmova turizma u regionu, koji se održava u Sarajevu od 28. do 31. marta.

Pored TOS-a, na zajedničkom izložbenom prostoru, svoju ponudu predstavljaju i Turistička organizacija Beograda, TO Vojvodine, TO opštine Novi Pazar i TO opštine Sjenica. 

Na manifestaciji "Dani turizma" u Sarajevu, naša zemlja predstavlja celokupnu turističku ponudu, sa posebnim naglaskom na gastronomiji, festivalima, prirodi, Dunavu, aktivnom odmoru, seoskom turizmu, kampovima, putevima vina, putu kulture rimskih imperatora u Srbiji, kratkim odmori u gradovima, kao i programima za mlade.

Posebna pažnja usmerena je ka promociji gastronomske ponude naše zemlje, koja je glavna tema u okviru marketinške kampanje TOS-a u 2012. godini.
Gdestinacija