Skrenite sa uobičajenih turističkih trasa i otkrijte nesvakidašnja mesta širom Evrope, često skrivena od očiju javnosti…

Za Marijenburški zamak u Malborku, po površini koju zauzima, kaže se da je najveći zamak na svetu. U brojkama i datumima, evo svega onoga što bi trebalo da znate o ovom spektakularnom utvrđenju. 

Površina koju zajedno sa spoljnim zidinama zauzima ovaj zamak iznosi čak 143.571 kvadratni metar. To dvostruko premašuje veličinu bilo kog drugog zamka u Evropi: prvi sledeći je praški zamak sa 66.761 kvadrata. Marijenburg, ili „Marijin zamak", bio je dom rimsko-katoličkom redu Teutonskih vitezova. Izgradnja je započela 1274. a dovršena je 1406. U vreme njegovog prosperiteta, u zamku je živelo 3.000 vitezova.

Unutar građevinskog kompleksa postoje tri zasebna zamka (gornji, srednji i donji), kao i brojne veličanstvene zgrade, među kojima i ruinirana katedrala, uništena na kraju Drugog svetskog rata, a koja tek treba da bude obnovljena. Velika 56-dnevna opsada iz 1410, kada su se vitezovi iz zamka uspešno suprotstavili napadu poljske i litvanske armije, svakoga leta u ruhu srednjovekovne svečanosti oživljava pre gledaocima.
Preuzeto iz Reader’s Digest Srbija