Krećete na skijanje i jedva čekate da izađete na ski stazu. Ali da li ste svesni postojanja ski bontona kako da se ponašate na stazi?

10 FIS pravila opšteg ponašanja na ski stazama…

1. Svaki skijaš je dužan da postupa tako da ne ugrožava i ne povredi drugog.

2. Skijaš mora svoju brzinu i način skijanja da prilagodi svom znanju i veštini, kao i vremenskim i ostalim uslovima na terenu.

3. Skijaš koji dolazi otpozadi, mora tako da bira pravac da ne ugrožava one koji se spuštaju ispred njega.

4. Obilaženje je dopušteno odozgo i odozdo, sa leve i sa desne strane, ali uvek u udaljenosti koja onome koji je zaobiđen ostavlja dovoljno mesta za kretanje.

5. Skijaš koji skreće na prugu za spust ili namerava da popreko pređe ski teren, mora pogledom na gore i na dole da se uveri da neće ugroziti ni sebe ni druge. Isto važi i za svaki zaostanak.

6. Bez naročite potrebe, skijaš ne sme da zaostaje na uzanim i nepreglednim delovima staze. Ako je pao, mora što brže da se ukloni.

7. Skijaš sme da se penje samo sa strane, ivicom terena. Ako je vidljivost loša, mora sasvim da se ukloni sa pruge. Isto važi i za skijaše koji silaze peške.

8. Poštovanje saobraćajnih znakova je dužnost svakog skijaša na ski terenima. Znaci žute boje ukazuju na opasnost. Znaci koji označavaju samu stazu su plave, crvene ili crne boje, zavisno da li se radi o lakoj, srednje teškoj ili teškoj stazi.

9. U slučaju da se skijaš povredi na terenu, oni koji se zateknu u njegovoj blizini dužni su da mu odmah pomognu i obaveste spasilačku službu.

10. Svako ko je svedok ili učesnik nesrećnog slučaja, bez obzira da li ga je sam izazvao ili ne, dužan je da na zahtev nadležnog organa pokaže svoju ličnu kartu ili odgovarajući identifikacioni dokument, piše Skijanje.
Izvor: Smedia