Internet stranica sa savetima za putovanja, TripAdvisor, ima više od 50 miliona komentara korisnika. Među njima su se izgleda našli i lažni loši komentari, kojima su neki ucenjivali hotele kako bi dobili povlastice.

Kakve sve prljave stvari ljudima padaju na pamet i kakvih se sve prevara sete, dokazuje i internet stranica sa savetima za putovanja. Naime, pojedinci su se dosetili kako da dobiju besplatan smeštaj ili posebne povlastice u pojedinim hotelim – ucenjujući hotelijere i vlasnike pansiona tako što im prete da će objaviti loše kritike o njima.

Takvu je ucenu prijavilo više od 80 vlasnika hotela i prenoćišta, koji su od TripAdvisora zatražili da zabrani anonimne kritike. Zbog loše kritike na tom internet savetniku pojedini hoteli mogu izgubiti milione dolara godišnje, a uzrokuju i velik pad rezervacija.

Na stranici je objavljeno više od 50 miliona komentara korisnika, što je dokaz da respektabilan broj turista na njoj traži savete pre odluke o putovanju.
Izvor: Net.hr