Novi propisi vezani za smanjivanje radnog zamora pilota, koje je predložila Evropska agencije za bezbednost (EASA), doneli su poboljšanja, ali su ona još nedovoljna, ocenili su Udruženje linijskih pilota Srbije (ULPS) i Evropsko udruženje pilota (ECA).

Iako naučno istraživanje ukazuje na ograničenja u satima letenja i vremenu odmora, koja garantuju da su piloti potpuno spremni kako bi bezbedno doveli putnike ka krajnjem odredištu, EASA još ignoriše ovo istraživanje, i to u ključnim stavovima svojih predloga propisa o radnim vremenima i vremenima odmora pilota. 

Ova dva udruženja su navela da je osnovni predlog iz decembra 2010. ukazao na hitnu potrebu za poboljšanjima stepena bezbednosti u avio saobraćaju i ona se naslućuju iz novog predloga, koje je juče predložila EASA, ali je neophodno da se učini mnogo više.

"Čak 50.000 primedbi učesnika u avio saobraćaju pristiglo je na adresu EASA-e povodom njenog prvog predloga iz 2010, čime je poslata jasna poruka Agenciji : ovaj predlog je pogrešan, mora se ispraviti i mora se zasnivati na naučnim saznanjima," izjavio je predsednik Evropskog udruženja pilota (ECA) Niko Vurbah.

Novi, revidirani predlog sadrži nekoliko dobrodošlih izmena, ali su u njemu ostale ključne greške – na primer preterano duga radna vremena na čekanju za početak leta.

Ako se ne isprave, pilot može doći u situaciju da sleće čak posle 20-21 sat budnosti. To nije ono što putnici zaslužuju i za šta plaćaju, navode dva udruženja.

Oni ističu da i putnici i piloti ipak očekuju od institucija EU koje donose ovakve zakone da postave mnogo stroža pravila u cilju višeg stepena bezbednosti, pri čemu bi ovakav dokument kao donji minimum morale da primenjuju doslovce sve članice EU.

Podsećajući da je EASA angažovala tri naučnika iz ove oblasti da procene valjanost novog predloga, dva udruženja ocenjuju da je "očigledno da se EASA odlučila da ignoriše većinu njihovih preporuka, i to upravo onih koje bi mogle negativno da utiču na komercijalne interese avio-prevoznika".

Primera radi, naučnici su jednoglasni da je preterani noćni rad posebno opasan po radni zamor posada i morao bi biti ograničen na 10 sati letenja u noćnim uslovima. Ipak, EASA se prilagodila komercijalnim zahtevima i postavila predlog da to bude 11 sati letenja noću.

S obzirom na to da ima još mnogo sličnih primera "koji su protivni osnovnim principima pravnog postojanja EASA-e, principu predostrožnosti sa osnovnim ciljem prava putnika na maksimalno bezbedan let", piloti upozoravaju da su "ovakvim pravilnicima koji su kompromis profita i bezbednosti evidentno bezbednost trpi, što je sa pozicije posada i putnika nedopustivo".
Izvor: B92