Novi Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u Srbiji povećao je zaštitu prava putnika, kazali su agenciji Beta u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Potparević je istakla da kod kašnjenja leta, putnik ima pravo na vraćanje troškova ili besplatan hotelski smeštaj, obroke i prevoz do hotela. 

Kada se putniku čiji let kasni, ponudi preusmeravanje puta do krajnjeg odredišta alternativnim letom i ako tako ostvareno vreme dolaska prekorači planirano vreme dolaska po redu letenja, putnik ostvaruje pravo na naknadu štete, kazala je ona.

Prema odredbama zakona, pravo na nadoknadu štete kod kašnjenja ostvaruje se ako let do 1.500 kilometara kasni najmanje dva sata, odnosno tri sata za letove od 1.500 do 3.500 kilometara, a iznosi naknada su isti kao i za otkazivanje leta.

Direktorat je zadužen da nadzire primenu propisa, a Zakonom su propisane kazne od 100.000 do 400.000 dinara za kompanije i od 50.000 do 100.000 dinara za odgovorne osobe u kompanijama.

Novina je i da putnici sada imaju mogućnost da podnesu reklamaciju aviokompaniji u pisanom obliku, istakla je Potparević, i ako ne dobiju odgovor u roku od 30 dana mogu da to prijave inspektoru Direktorata.

Prema njenim rečima, ako putnik podnese zahteve za vraćanje troškova, avioprevoznik je dužan da ih isplati u roku od sedam dana.

Zakon je propisao i da avioprevoznici moraju na pultu za prijavljivanje putnika za let da istaknu jasno vidljivo obaveštenje za putnike kojima je uskraćeno ukrcavanje ili je let otkazan ili kasni najmanje dva časa, kazala je ona.

Potparić je kazala da su pre donošenja novog zakona prava putnika bila zaštićena odradbama različitih pravilnika koji nisu određivali organ koji je nadležan za njihovo izvršenje, niti su bile propisane sankcije za kršenje odredaba.

Na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva www.cad.gov.rs može se preuzeti i formular za reklamaciju namenjen oštećenim putnicima.
Izvor: Mondo