Ukoliko vam prevoznik ponudi da stojite u autobusu dok putujete od jednog do drugog grada, kažite mu da nije dozvoljeno primanje putnika preko granice raspoloživih mesta i podsetite ga da je kazna za to od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Malo je onih koji nisu imali "zadovoljstvo" da satima stoje u prepunom međugradskom autobusu na relacijama od nekoliko stotina kilometara. Zato se "Potrošač" pozabavio propisima koji bi trebalo da pruže zaštitu putnicima u javnom prevozu, naročito u međugradskom saobraćaj. 

Dok garantni fond, predviđen izmenom i dopunom zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, ne počne da ekonomski štiti putnike u javnom saobraćaju, koliko sredinom ove godine, prepušteni smo nedovoljnoj zaštiti koju pruža Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Sl. glasnik RS br. 46/95, 66/01, 61/05, 95/05, 62/06, 31/11).

Malo detaljniji pogled na izmene zakona i godine u kojima su donesene, govore da su se bivše, a i sadašnja zemlja, prilično bavile uređivanjem stanja u drumskom saobraćaju, barem na formalnopravnom nivou. Kako je u praksi, znate i sami.

Verovatno malo ko zna da autobuske stanice imaju Opšte uslove poslovanja (Sl. glasnik RS br. 26/08). Kada se neki propis objavi u službenom glasilu, onda on, po pravilu, ima obavezujuće dejstvo za onog čije se poslovanje reguliše tim propisom. Činjenica je da ovi opšti uslovi još nisu usaglašeni sa poslednjom izmenom Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, ali su na snazi, takvi kakvi jesu i imaju se primenjivati.

Šta Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju dozvoljava i zabranjuje prevoznicima i ko je zadužen za nadzor nad njegovim sprovođenjem?

OPŠTI USLOVI PREVOZA
Nijedan prevoznik ne može da prevozi ljude i robu, kako u lokalu, tako i u međumesnom saobraćaju, a da nema akt koji reguliše način prevoza pomenutih. Taj se akt zove "Opšti uslovi prevoza". Za međumesni saobraćaj, Privredna komora Srbije je ta koja ih utvrđuje, dok se Grad Beograd brine o uslovima prevoza u okviru svoje teritorije. Da li ste znali da je prevoznik u obavezi da vam da na uvid ovaj akt, ako to ne učini može biti novčano kažnjen iznosom od 500 do 5.000 dinara po članu 51. tačka 2. zakona. A ako ga nema u vozilu, opet može biti kažnjen. Kada već stojite par stotina kilometara, nije zgoreg da se bavite nečim korisnim.

ŠTA JE ZABRANJENO
Evo šta prevoznik ne sme da čini u toku prevoza i koje su predviđene kazne:
– Zabranjen je prevoz dece ispod šest godina bez pratnje, obolelih od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinja, posmrtnih ostataka, eksploziva, lako zapaljivih, otrovnih, radioaktivnih, nagrizajućih, zaraznih materija i organskih peroksida. Kazna: od 750 do 7.500 dinara

– Ne smeju se primati putnici van stajališta koja su za to određena i obeležena. Kazna: od 10.000 do 100.000 dinara

– Red vožnje mora biti registrovan i overen. Ne ulazeći u to ko treba da stavi pečat na njega, ističemo da pečat mora da postoji. Ko se ne pridržava takvog reda vožnje, sledi mu kazna od 10.000 do 100.000 dinara. Postoje slučajevi više sile, kao što su radovi na putevima, zabrana saobraćaja na određenim deonicama… Svejedno, prevoznik je dužan i u tim slučajevima da preko sredstava javnog informisanja obavesti korisnike ili mu sledi kazna.

– Nije dozvoljeno primanje putnika i prtljaga izvan granice raspoloživih mesta, kao ni primanje putnika, a da se za prtljag ne obezbedi dovoljno mesta. Takođe, nije dozvoljeno ni unošenje prtljaga koji nije ručni u deo gde sede putnici. Propisana kazna: od 300.000 do 1.000.000 dinara

Ovo bi bilo zanimljivo da znate ako vam ponude da stojite dok se vozite od Beograda do nekog grada u unutrašnjosti:
– Nije dozvoljen prestanak prevoza i odjava reda vožnje, a da putnici nisu putem sredstava informisanja 10 dana pre toga obavešteni o tome. Kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara

– U vozilu moraju biti važeći i overeni (original ili fotokopija) red vožnje, cenovnik, opšti uslovi prevoza, istaknut naziv linije sa početnom, krajnjom i barem jednom međustanicom. Kazna od 100.000 do 500.000 dinara za svaku stavku pojedinačno.

Evo prilike da i vi nekom tražite na uvid original ili fotokopiju.
– Nema stajanja, ni prijema putnika na mestima koja nisu stanice iz reda vožnje. Kazna od 150.000 do 600.000 dinara.

– Autobuska stanica mora sačiniti izvod iz reda vožnje i istaći ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici najkasnije dan pre stupanja na snagu reda vožnje. Kazna od 500 do 5.000 dinara.

– Obaveza je prevoznika da vam izda voznu kartu i potvrdu za prevoz putničkog prtljaga. Kako ćete bilo šta dokazati, ako ne posedujete dokaz da ste baš tog dana putovali na toj liniji. Kazna od 500 do 5.000 dinara

KOME SE I KAKO ŽALITI
Glavnokomandujući organ je Inspekcija za drumski saobraćaj, pri Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.
Nekada su imali svoj internet odeljak, ali, otkako se energetika, u martu prošle godine, priključila infrastrukturi internet strana ovog ministarstva nije toliko detaljna.

Svejedno, ova inspekcija posluje na adresi Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd. Kontakt telefon 011/23-38-311. Ako vam ne uspe da ostvarite kontakt preko ovog broja, dajemo vam broj predvorja pomoćnika ministra za drumski saobraćaj 011/36-16-292. Neće vam se javiti pomoćnik, ali će neko znati da vam kaže kako da razgovarate sa nekim iz inspekcije.

Inspekcija za drumski saobraćaj nema ovlašćenja da novčano kazni prevoznike i privredna društva koja upravljaju autobuskim stanicama, ali može pokrenuti prekršajne postupke pred nadležnim sudovima. Nažalost, ovaj zakon vam ne može doneti materijalnu satisfakciju, kao garantni fond koji će tek početi sa radom, sredinom godine, ali je dobro da znate šta je dozvoljeno, a šta ne.

Kako rade autobuske stanice
"Verovali ili ne" zanimljivosti iz Opštih uslova poslovanja autobuskih stanica (Sl. glasnik RS br. 26/08):

a) zabranjena je prodaja karata deci ispod šest godina i putniku pod dejstvom alkohola i drugih opojnih sredstava

b) ako prevoz ne počne krivicom prevoznika ili više sile mora vam se vratiti iznos u visini pune cene karte i stanične usluge

v) ako je stanično osoblje pogrešilo prilikom izdavanja karte, takođe vam se mora vratiti pun iznos

g) imate pravo da odustanete od puta i povraćaj novca ide ovako:

– ako odustanete najmanje dva sata pre početka puta, vraća vam se iznos koji je umanjen za najviše 10 odsto, a stanična usluga se ne vraća

– ako odustanete u roku kraćem od dva sata pre početka puta, nema povraćaja novca

– imate pravo, u vreme važnosti kupljene vozne karte, da je produžite za jedan od narednih polazaka istog prevoznika uz plaćanje manipulativnih troškova

Podsećamo da opšti uslovi poslovanja autobuskih stanica moraju biti istaknuti na vidnom mestu. Ko ih se ne pridržava može biti kažnjen.
Izvor: Mondo