Kako se ove, kao i prethodne godine dešava da se srpski turisti nađu u nimalo zavidnoj situaciji – bez krova nad glavom, osnovnih namirnica i mogućnosti za povratak kući, a sve zbog neodgovornog poslovanja organizatora putovanja, svaki turista može opravdano strepeti prilikom izbora svog putovanja i agencije preko koje ga uplaćuje.

Iako onima koji su već otputovali, saveti sada malo mogu pomoći, internet turistička agencija Putovanja.info, koja već godinama posluje i kao sajt za informisanje domaćih turista, napravila je kratak vodič koji objašnjava razlike u radu između turističke agencije i organizatora putovanja. Sa ovim činjenicama mnogi nisu upoznati, a one mogu biti od ključne važnosti prilikom povraćaja novca ili rešavanja neprijatnosti, ako vas iste zadese. 

Ko, u stvari, dogovara smeštaj i aranžman u letovalištima?
Turistička agencija preko koje uplatite svoj odmor, najčešće samo prodaje aranžman i nalazi se u ulozi posrednika ili preprodavca već kreiranih paket aranžmana. Sem toga, turističke agencije često imaju i savetodavnu ulogu za kupce, a sve češće se dešava da turističke agencije zauzimaju i ulogu agencije organizatora.

S druge strane, agencije organizatori rezervišu i/ili zakupljuju smeštajne i prevozne kapacitete i druge turističke usluge na veliko i na osnovu njih kreiraju turističke aranžmane. Samim tim, najčešće nemaju direktni kontakt sa krajnjim kupcem ili putnicima.

Zašto, u stvari, nastaju problemi?
Agencije organizatori na sebe preuzimaju veliki finansijski rizik. Naime oni zakupljuju/rezervišu smeštajne i prevozne kapacitete kako bi sklopili aranžmane i bez obzira koliko aranžmana da prodaju, oni snose trošak za sve kapacitete koje su unapred rezervisali.

Turističke agencije o tome ne moraju da brinu, jer je njihov cilj da prodaju aranžman koji se putniku najviše dopada, te najčešće sarađuju sa više agencija organizatora, ne reklamiraju samo jedan paket aranžman i ne strahuju od eventualne loše prodaje nekog paket aranžmana. Takođe, turističke agencije same biraju sa kojim će organizatorima putovanja sarađivati, što putnicima može predstavljati dodatni vid zaštite.

Upravo zato, ukoliko organizatori ne naprave dobru procenu i ne prodaju dovoljno aranžmana, a ne mogu da pokriju troškove smeštaja koji su unapred rezervisali – može doći do neželjnih posledica gde će najdeblji kraj izvući – ni krivi ni dužni – putnici koji su redovno uplatili svoj aranžman.

Još je korisno znati – ko je odgovoran za šta?
Ukoliko se nađete u situaciji da pre samog putovanja imate neki problem ili vas zanima nešto u vezi izbora aranžmana, priprema za putovanje (osiguranje, vize, plaćanje), možete se obratiti turističkoj agenciji preko koje ste rezervisali i platili svoje putovanje. Onog momenta kada vaš aranžman počne, kada sednete u autobus/avion ili stignete svojim kolima na ugovorenu destinaciju, sva odgovornost je na organizatoru putovanja i za sve eventualne primedbe trebalo bi se prvo obratiti njima.

Naravno, nakon toga nije na odmet kontkatirati i turističku agenciju preko koje ste kupili aranžman, koja možda za vas može pronaći rešenje ukoliko to organizatoru ne polazi za rukom.