Većina ljudi se u velikim nepoznatim gradovima snalazi pomoću mobilnog ili GPS-a, ali kada svi ti moderni uređaji zakažu, a kraj vas nema nikoga koga biste pitali za pomoć, znate li kako da se snađete u toj modernoj džungli?

Ukoliko se prilikom obilaska nepoznatog grada oslanjate samo na čarobne funkcije svog mobilnog ili GPS-a, samo jedan mali kvar ili prazna baterija mogli bi da vam stvore velike probleme. A ako uz to nemate mapu grada i nikoga u blizini ko bi vas uputio u pravom smeru, mogli biste da se nađete u nevolji. 

Ono što vam tačno treba u tom trenutku je prirodna navigacija koja uključuje pronalaženje pravoga puta bez korišćenja mapa, kompasa ili bilo kog drugog instrumenta, piše Tristan Gooley za BBC. Da biste znali kako da stignete do željenog cilja, sledite ova uputstva.

Satelitske antene
Satelitske i televizijske antene teško možete da ne primetitei u gradskom području, a sve su usmerene prema stacionarnom satelitu koji ostaje na istoj tački na površini Zemlje. Tako su, na primer u Velikoj Britaniji, sve satelitske antene usmerene prema jugoistoku.

Verske građevine
Od najranijih vremena verske građevine i sveta mesta postavljena su tako da nam ukazuju smer. Tako hrišćanske crkve obično gledaju na zapad-istok, s glavnim oltarom (apsidom) usmerenim prema istoku. Nadgrobni spomenici su takođe okrenuti u smeru zapad-istok.

Da biste pronašli smer polazeći od džamije, morate potražiti nišu u jednom zidu koja ukazuje na smer za molitvu. Ta niša, poznata i kao Al Kibla, biće u pravcu Meke, gde god se nalazili u svetu.

U sinagogama je Tora okrenuta prema istoku, tako da su vernici okrenuti licem prema Jerusalimu. U zemljama koje se nalaze istočno od Izraela sinagoge će biti licem okrenute prema zapadu.

Protok ljudi
Nautičari često uče kako da slede ptice da bi stigli do kopna, a uočili su i da se ptice u jatu ponašaju prema određenom obrascu – ako jedna počne da se ponaša ekscentrično, u većini situacija će i druge početi da se tako ponašaju.

Isto važi i za ljude. Ako ne znate gde se nalazite i ne znate kako da dođete barem do neke prepoznatljive tačke, nema smisla da pratite pojedinca, već se jednostavno prepustite protoku ljudi i gužva će vas vrlo brzo dovesti do podzemne stanice ili nekog drugog prepoznatljivog mesta.

Oblaci
Jedan od najboljih načina da ne izgubite osećaj u kom pravcu se krećete jeste da ga se čvrsto držite, a u tome mogu da vam pomognu oblaci. Smer u kome vetar gura oblake ostaće prilično konstantan pod uslovom da ne dođe do dramatične promene vremena.

Pre ulaska u podzemnu železnicu bacite pogled na oblake, pa ako omašite stanicu i nađete se u sasvim nepoznatom delu grada, moći ćete da se orijentišete prema njihovom položaju.
Izvor: Tportal