Sajt hotel.info postavio je svojim korisnicima pitanje „Za koju vrstu odmora ste se odlučili?“ Prema rezultatima istraživanja očigledno je da odmor sa prijateljima više ne zauzima tako visoko mesto na lestvici…

Samo 11% ispitanika je navelo da najradije putuje sa krugom prijatelja. Najviše mesto na lestvici zauzima putovanje sa partnerom, naime njih 51% najradije želi putovati sa „boljom polovinom". Za putovanje sa porodicom izjasnilo se 23,5%, a samo 13,6% učesnika ankete ovog sajta žele da putuju sami. Odlazak na odmor sa grupom ocenjen je sa manje od 1 odsto glasova, što znači da je to samo za retke dobra alternativa. 

Na pitanje koje sve vrste odmora su vam zanimljive, najveću popularnost uživa putovanje u neki grad sa čak 62%, što je značajno više od klasičnog odmora na plaži, sa ipak nekih blizu 37%. Odmor u planini ostvario je sa 22% treće mesto na lestvici omiljenosti. Iza njega slede ture sa svega 9%, kao i odmor kod kuće.

Kada je u pitanju bilo, čime se putnici koji idu na odmor žele baviti tokom svog boravka, na prvom mestu je svakako razgledanje znamenitosti sa 62% – što je sasvim u skladu sa omiljenošću izbora putovanja u neki grad. Aktivni odmor ocenjen je sa blizu 26% i zato se nalazi na trećem mestu, još uvek ispred wellness-odmora i odmora za opuštanje, koji su dobili oko 20% glasova. Ne treba ipak isključiti ni posetu istorijskim mestima, fizičku aktivnost, masaže ili ostale aktivnosti – jer na „ostale" aktivnosti, u koje spada i ta izjednačena mešavina, otpada skoro 39% popularnosti.

Ubedljivo je bilo i glasanje ispitanika o omiljenom mestu za prenoćište. Skoro 74% učesnika ankete izjasnilo se za smeštaj u hotelu. 14% odabralo je boravak u nekom odmaralištu, dok se za smeštaj u pansionima odlučilo tek 8%. Čak manje od 1% učesnika ankete navelo je kamp-kućicu kao varijantu smeštaja, što je znatno manje od onih koji žele prenoćiti u šatoru (blizu 2%). Bilo kako bilo, izgleda da pre svega komfor igra važnu ulogu na putovanjima.
Izvor: BizLife