Festival “Rimski dani” održaće se 18. septembra u jednom od najinteresantnijih sremskih sela – Hrtkovcima. Ova svetkovina je naobična i po tome što se sa manjim prekidima obeležava po 2.312. put.

Festival Rimski dani je nastavak starorimskog festivala Ludi Romani koji je za cilj imao proslavu završetka rodne godine. Festival je slavljen u dobrom raspoloženju i uz obilje lepe muzike, hrane i pića.

Turistička organizacija Srbije je obnovila ovaj festival ističući u prvi plan lepotu šarolikosti naroda koji žive na ovim prostorima, a sa željom da jednoga dana naša Gomolava, koja nam je ostavljena od davnina a koja je jedno od najstarijih nalazišta antičke arheologije, zasija u svom punom sjaju.

Festival organizuju svi meštani sela Hrtkovci, bez obzira na versku ili bilo koju različitost. Odatle i podnaslov fetivala "Festival dobre volje". Mesto organizovanja festival je sam centar sela na magistralnom putu 22 Novi Sad – Šabac.
Gdestinacija