“Putevi Rimskih careva” su jedna od najvažnijih turističkih ruta u Srbiji, za koju je master plan izradio Istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2007. godine.

Ta ruta se prepliće i sa putevima vina i sa biciklističkom rutom koridora "EuroVelo 6". Ključne atrakcije tog „istorijskog puta", koje ujedno predstavljaju i drevni život na Dunavu, su Sirmium, Singidunum, Viminacium, Feliks Romulijana, Trajanov most i Trajanova tabla. 

U toku je i potpisivanje memoranduma o razumevanju između Srbije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske koji se odnosi na projekat „Putevi Rimskih careva", odnosno da se trećim tržistima ponude zajednički turistički aranžmani, koji bi uključivali i rimske lokalitete tih zemalja.

"Feliks Romulijana" je jedno od arheoloških lokaliteta na 600 kilometara dugom putu rimskih careva kroz Srbiju, koje ne prestaje da pobuđuje veliko interesovanje turista u svetu, a od 2007. godine nalazi se i na UNESKO-voj listi svetske kulturne baštine.

U poslednje četiri godine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je za izradu master plana tog lokaliteta i kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Vizitorskog centra, kao i za infrastrukturne projekte izdvojilo sredstva u ukupnom iznosu od 22,045 miliona dinara.

Adaptirana je unutrašnjost kule 19 u funkciji Centra za posetioce, proširen je magistralni put prema lokalitetu i izgrađen javni sanitarni punkt u sklopu Vizitorskog centra.

Prate se i ulaganja Ministarstva kulture koja se odnose na istraživanja i konzervacije ovih arheloških nalaza, a zajednički se radi i sa stranim donatorima, kao što je i jučerašnja donacija SAD od 65.000 data za Romulin tomul na Maguri.

Rimski imperator Galerije, rođen je i sahranjen u priobalnoj Dakiji, kako se nekada zvao taj deo Srbije, u mestu koje je po svojoj majci Romuli nazvao Romuliana.

Pored palate, arheološki lokalitet obuhvata i obližnje brdo Magura, jer su iskopavanja pokazala da je to sveti breg, na kome je, poslednji put u Rimskom carstvu, izvršen čin apoteoze, uzdizanja Galerija i njegove majke među bogove.
Izvor: B92