Koliba Solvaj smeštena je na nadmorskoj visini od 4.003 metra, te je najviša koliba na švajcarskom Materhornu. Nalazi se 475 metara ispod vrha, a sme se koristiti samo u krajnjoj nuždi.

Naravno, zadržavanje u blizini kolibe nije zabranjeno, a predah i uživanje u pogledu koji se pruža s te visine čak se preporučuju. 

Možda najintrigantnija činjenica vezana uz neobičnu građevinu je da je uopšte izgrađena na takvoj visini, s obzirom da je okružena samim strminama. Koliba je podignuta 1915., a građevinski je materijal dopreman uz pomoć životinja do visine od 3.260 metara. Do visine od 4.000 metara materijal su dopremali privremenom žičarom.

Koliba je podignuta u svega pet dana, a od tada su usledila dva obnavljanja, 1966. i 1976. Danas ima telefonsku liniju za nuždu i u nju stane desetak osoba i služi kao skrovište u ekstremnim vremenskim uslovima.
Izvor: net.hr; foto: funlok.com