Kanada je u jednoj studiji, u kojoj je učestvovalo 50 zemalja,proglašena za državu sa najboljom reputacijom. Srbije nema na ovoj listi.

Studiju je sproveo Reputation Institut,a u tom internacionalnom istraživanju merila za javnu percepciju zemlje bila su: poverenje, poštovanje, divljenje i dobra osećanja. 

Prikupljena su 42.000 odgovora širom sveta, a Kanada je pobedila u svim navedenim kategorijama.

"Studija pokazuje da reputacija jake države zahteva solidne performanse u tri različite oblasti: treba da ima naprednu ekonomiju, privlačan ambijent i efikasnu vladu," rekao je Nikolas Žorž Trad, izvršni partner Reputation Instituta.

Ostale zemlje koje su se našle u prvih pet su: Švedska, Australija, Švajcarska i Novi Zeland.

Najniže rangirane su Pakistan, Iran i Irak; dok su se Kina i SAD našle po sredini liste, na 23. mestu, a od njih je bolje pozicionirana neredima potresena Grčka, na 21. mestu.

Zemljama sa dobrom reputacijom zajednička je stabilna demokratija, visok BDP po glavi stanovnika, aktivan stil života, dobro razvijeni politički sistemi, i neutralnost kod međunarodnih političkih previranja.

Studija je takođe pokazala jaku korelaciju između dobre reputacije i finansijske stabilnosti.

"Gledali smo razne aspekte pri istraživanju: reputacija zemlje se ogleda i u želji ljudi da je posete ali i u željama da se u nju investira, da se u njoj studira, pa čak i živi i radi," rekao je jedan od istraživača na studiji.

"Kada uzmete u obzir da 10 % veća reputacija vaše zemlje dovodi do 11% većeg rasta turističkih prihoda, a 2% više stranog ulaganja – onda je ovo nešto na šta sve zemlje i kompanije treba da obrate pažnju," rekao je Kasper Nilsen, izvršni partner Reputatiom Instituta.

Jedan od najznačajnijih nalaza je značajno manja prosečna ocena svih zemalja, što sugeriše rastući cinizam ljudi prema zemljama uopšte.

Drugi važan nalaz je da su sigurne i zemlje sa prijateljski raspoloženim ljudima, najvažniji atributi koji pokreću reputaciju jedne nacije.
Izvor: B92