Internet sajt hotel.info, besplatan servis za rezervaciju hotela sproveo je anketu među korisnicima sa pitanjem: “Za koju vrstu odmora ste se odlučili?”

Rezultat, kako i sa kime najradije žele provesti možda najlepše doba godine, je sledeći: Skoro polovina ispitanika najradije putuje sa partnerkom odnosno partnerom i otprilike 74% ispitanika boravi u hotelu. Putovanje u neki grad ocenjeno je sa 62%, što jasno pokazuje afinitete putnika, a kao naročito omiljen izbor, navedeno je razgledanje znamenitosti. 

Očigledno da odmor sa prijateljima više ne zauzima tako visoko mesto na lestvici. Samo 11% ispitanika je navelo da najradije putuje sa krugom prijatelja. Najviše mesto na lestvici zauzima partnerica odnosno partner, njih 51% najradije želi putovati sa „boljom polovinom".

Za putovanje sa porodicom izjasnilo se njih 23,5%, a samo 13,6% učesnika ankete na web-mestu hotel.info žele da putuju sami. Odlazak na odmor sa grupom ocenjen je sa manje od 1%glasova, što znači da je to samo za retke dobra alternativa.

Na pitanje koje sve vrste odmora su vam zanimljive (dozvoljeno je više odgovora), najveću popularnost uživa putovanje u neki grad sa čak 62%, što je značajno više od klasičnog odmora na plaži, sa ipak nekih blizu 37%. Odmor u planini ostvario je sa 22% treće mesto na lestvici omiljenosti. Iza njega slede „Ture" sa svega 9%, kao i odmor kod kuće.

Kada je u pitanju bilo čime se putnici koji idu na odmor žele baviti tokom svog boravka, na prvom mestu je svakako razgledanje znamenitosti sa 62% – što je sasvim u skladu sa omiljenošću izbora putovanja u neki grad.

Aktivni odmor ocenjen je sa blizu 26% i zato se nalazi na trećem mestu, još uvek ispred Wellness-odmora i odmora za opuštanje, koji su dobili oko 20% glasova. Ne treba ipak isključiti ni posetu istorijskim mestima, fizičku aktivnost, masaže ili ostale aktivnosti – jer na „Ostale" aktivnosti, u koje spada i ta mešavina, otpada skoro 39% popularnosti.

Ubedljivo je bilo i glasanje ispitanika o omiljenom mestu za prenoćište. Skoro 74% učesnika ankete izjasnilo se za smeštaj u hotelu. 14% odabralo je boravak u nekom odmaralištu, dok se za smeštaj u pansionima odlučilo tek 8%.

Čak manje od 1% učesnika ankete navelo je kamp-kućicu kao varijantu smeštaja, što je znatno manje od onih koji žele prenoćiti u šatoru (blizu 2%). Bilo kako bilo, izgleda da pre svega komfor igra važnu ulogu na putovanjima.
Izvor: Hotel.info;foto: photostock / FreeDigitalPhotos.net