Na svom toku kroz Srbiju, dugom 588 kilometara, Dunav prolazi kroz veliki broj zaštićenih prirodnih dobara različitih novoa zaštite i pruža brojne mogućnosti za razvoj ekoturizma i uživanje u njegovim lepotama.

Dunav je najznačajnija evropska reka i predstavlja evropski saobraćajni Koridor sedam. Sastavni je deo transevropskog plovidbenog sistema Rajna – Majna – Dunav, koji svojom dužinom od 3505 kilometara plovnog puta spaja Atlantik i Mediteran, povezuje zapad i istok Evrope. 

Zato će Nacionalna asocijacija "Ekoturizam Srbija" u Novom Sadu organizovati okrugli sto posvećen razvoju ekoturizma podunavskog regiona.

Glavni cilj skupa je da stvori konsenzus o važnosti razvoja ekoturizma podunavskog regiona i njegov uticaj na privredu eko područja, kao i prihvatanju ekoturizma kao ravnopravnog činioca u prepoznavanju Srbije kao kvalitetnog turističkog odredišta.

Okrugli sto bi trebalo da bude i priprema za Međunarodnu konferenciju ekoturizma koja se planira za 2012. i koja će biti posvećena Dunavu i njegovim potencijalima koje nudi za ekonomski razvoj svih podunavskih zemalja, koji do sada nisu valorizovani na odgovarajući način.
Izvor: Press