Australijska aviokompanija Qantas nekada se smtrala najbezbednijom na svetu, ali se nakon najnovije procene nije našla ni u prvih deset.

Proučavajući incidente visokog rizika u prethodne tri godine, uključujući eksploziju motora A380, tri gašenja motora i probleme sa sletanjem, Qantas je znatno promenio sliku o sebi. 

Ženevska Air Transport Rating Agency (ATRA) poslužila se multikriterijumima, ne samo statistikom nesreća. Analizirali su 44 najveće aviokompanije, a u obzir su bili uzeti sigurnost, prosečna starost aviona, posada, kao i broj potencijalnih opasnih situacija.

Top šest kompanija su američke, a jedina koja nije sa područja SAD ili Evrope jeste Japan Airlines.

Deset najboljih aviokompanija, po abecednom redu:

Air France-KLM
AMR Corporation (American Airlines, American Eagles)
British Airways
Continental Airlines
Delta Airlines
Japan Airlines
Lufthansa
Southwest Airlines
United Airlines
US Airways
Izvor: B92