Oko 60.000 ljudi dnevno poseti Veneciju. Italijanski, pa još i jedan od najromantičnijih gradova na svetu pretrpeo je poplave, koje su oštetile neprocenjive kulturne vrednosti. Restauracija je bila neizbežna.

Santa Maria della Salute (Wikipedia)

U radionici iza bazilike Svetog Marka u Veneciji, dvojica majstora restauriraju mozaike neprocenjive vrednosti koje su oštećene u poplavama koje su zadesile grad. \"Ovo je podni mozaik. On je dekoracija ispred ulaza u riznicu bazilike Svetog Marka. Veoma je star, to je pločnik iz 12. veka\", kaže arhitekta Etore Vio.  

On je arhitekta zadužen za sve radove restauracije na bazilici Svetog Marka. Glavna gradska katedrala izgrađena je pre oko hiljadu godina. Tu svake godine dolaze milioni turista, kako bi se divili umetničkim delima koja krase baziliku i njenim mozaicima od zlata i drugog dragog kamenja koji zauzimaju površinu od 8.000 kvadratnih metara. Ali taj spomenik – simbol nekada moćnog grada-države se urušava. \"Najveći neprijatelj bazilike je voda. Ona prodire u atrijum 200 puta godišnje, ponekad i samo malo kao sada, ali tako da su svi radovi od kamena i zidovi potopljeni\", kaže Etore.

Na restauraciji je angažovana 26 restauratora i eksperata za mozaik
Oni se hvataju u koštac sa slanom vodom i vremenom koji su oštetili baziliku. \"Soli ima više kada se kristališe. Kada se ona raširi unutar cigle – ona pukne i onda njeni delići padaju. Ako imate mozaik preko te cigle, onda se i mozaik urušava\", priča Etorio.

U radionici restauratori slažu stotine \"tesera\" – malih kamenčića u boji od kojih se prave mozaici. Svaki oštećeni kamenčić je pažljivo odložen na parčetu tkanine, na skici koji predstavlja kopiju originalnog mozaika u bazilici. Vrlo malo originalnih kamenčića bude zamenjeno kopijom. Majstor Gvido kaže da je za restauraciju samo jednog kvadratnog metra mozaika potrebno skoro godinu dana kako bi se on vratio u prethodno stanje.

\"Trebalo nam je sedam godina da restauriramo i očistimo krstionicu. Na ovom pločniku radimo duže od pet godina, možda već sedam.\"

Restauraciji nikad kraja
U toku trideset godina dugog Etorijevog staža, njegov tim restaurirao je brojne kupole i kapele u bazilici. Kaže da je njihov najvažniji zadatak bila kripta ispod oltara – u kojoj su nekada počivali ostaci Svetog Marka – sveca zaštitnika Venecije. \"Ubrizgali smo smolu u zidove kako bismo zatvorili sve rupe kroz koje je prodirala voda, onda smo restaurirali i popravljali kameni rad, kako bi on opstao sa što manje soli. Voda je prodirala u kriptu, sada tu više ništa ne ulazi. Na tome smo radili deset godina.\"

Poslednjih godina poplave u Italiji nadmašile su sve rekorde. Tokom 2010. visoke plime preplavile su trg Svetog Marka više od 200 puta, zbog toga što je to područje niskog atmosferskog pritiska. Stručnjaci tvrde da je ove godine bolje, ali uprkos tvrdnjama, nivo mora neprestano raste. Zaštitne kapije koje bi trebalo da čuvaju Veneciju od poplava još uvek nisu gotove. Ali, restauratori i dalje marljivo rade, verujući da će njihova veština biti dovoljna da spasi velelepne građevine Venecije od plime.
Izvor: DW