Ukoliko se ovih dana nađete na aerodromu Orli u Parizu nemojte se iznenaditi kada vam se prilikom ukrcavanja u avion obrati providni aerodromski službenik.

Hologram na aerodromu Orli

Probni projekat virtualnog službenika na delu aerodroma za ukrcavanje putnika počeo je pre oko mesec dana, a izazvao je pravo iznenađenje među putnicima.

Providni službenik na novom gejtu za ukrcavanje aerodroma Orli pojavljuje se u tankom vazdušnom snopu pred putnicima i daje im instrukcije o ulasku avion, samo malo \"bezdušno\", piše francuska štampa.

Na aerodromu su prisutna tri ovakva \"službenika\" koji po pojavljivanju putnika daju unapred snimljene informacije potrebne za određeni let. Hologrami su u ljudskoj veličini, muškog i ženskog pola.

Putnici koji su iskusili novu uslugu ovog aerodroma bili su poprilično iznenađeni. Većina pokušava da dodirne hologram, dok neki nastoje da uspostave komunikaciju sa njim iako je programiran da samo daje uputstva. Još uvek nije naučio i da odgovara. Utisci su uglavnom pozitivni, jer većina ispitanih putnika kaže da se dobro zabavila ukrcavajući se u avion.
Izvor: Vestionline