Građani bi prilikom odmora u inostranstvu trebalo da povedu računa na koji način plaćaju robu i usluge, jer mogu da ostvare značajne uštede ukoliko odaberu dobar način plaćanja.

Foto: FreeDigitalPhotos.net

Plaćanjem određenim karticama u hotelima, restoranima, prodavnicama izbegava se plaćanje provizije za podizanje gotovine na bankomatima, savetuju stručnjaci Erste banke.

Gotovinu koja vam može biti potrebna u drugim prilikama, podignite na bankomatu koristeći debitnu, a ne kreditnu karticu.

\"Provizije za podizanje gotovine na bankomatima kreditnom karticom su veće, a ukoliko je banka, čiju karticu koristite, deo međunarodne grupacije, moguće je i da se za podizanje gotovine debitnom karticom na bankomatima te grupacije uopšte ne naplaćuje provizija\", navedeno je u saopštenju.

Korisno je znati i da je upotreba kartice ograničena na dnevnom nivou – svaka banka određuje maksimalne limite za kartice koje izdaje, a i neke države imaju svoje limite za podizanje gotovine u toku 24 sata.

Građani bi, takođe, trebalo da primenjuju opšte savete prilikom korišćenja kartica, što podrazumeva da prilikom plaćanja, karticu ne ostavljaju bez ličnog nadzora, zatim da provere račun, odnosno slip koji dobiju prilikom plaćanja računa i da ga čuvaju dok transakcija ne bude proknjižena.

Karticu nikada ne bi trebalo davati na korišćenje drugoj osobi, PIN ne treba nositi zajedno s karticom i saopštavati ga drugoj osobi.
Izvor: Mondo