Novi princip kategorizacije seoskih turističkih domaćinstava u Srbiji podrazumeva samoocenjivanje, pa je neophodno da se domaćini što bolje upoznaju sa standardima, rečeno je danas na sednici Grupacije za ruralni turizam Privredne komore Srbije (PKS) u Beogradu.

Za kategorizaciju seoskih turističkih domaćinstava doneti su standardi za razvrstavanje tih objekata u kategorije od jedne do četiri zvezdice, a propisani rok važenja rešenja kategorizacije je tri godine i izjednačen je sa ostalim ugostiteljskim objektima za smeštaj. 

Kako je ukazano, tokom proleća održano je više od deset seminara u organizaciji regionalnih privrednih komora, PKS i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, na kojima su seoskim domaćinima pružena detaljna uputstva za popunjavanje obrazaca prilikom aplikacije za kategorizaciju. Pored edukacije domaćina, od njih su se mogle čuti i korisne sugestije koje bi trebalo da budu iskorišćene za dopunu standarda i njihovo prilagođavanje objektivnim okolnostima, posebno kada su u pitanju ona domaćinstava koja se nalaze u brdsko-planinskim područjima.

Članovima Grupacije za ruralni turizam predstavljen je i izveštaj o prvom pilot projektu obuke seoskih domaćina, za koji je PKS dala saglasnost i odobrila sredstava za njegovu realizaciju. Taj program organizovan je u Kučevu, u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom 20. maja, a drugi u Tršiću 10. juna ove godine u saradnji sa Turističkom organizacijom Loznice.

Na edukativnim skupovima je učestvovalo više od 80 seoskih domaćina i predstavnika lokalne samouprave. Zajednička ocena o ovom pilot projektu je da je obuka imala izvanredan efekat na seoske domaćine, koji su "shvatili da nisu prepušteni sami sebi već da PKS, lokalne samouprave i turističke organizacije čine napor za unapređenje njihovog rada".

Turističke organizacije su istovremeno dobile nove ideje za svoje projekte, pa je jedan od zaključaka sastanka da bi bilo dobro da se u cilju daljeg podsticaja razvoja seoskog turizma, nastavi sa održavanjem ovakvih obuka sa temama koje će seoskim domaćinima pomoći da unaprede poslovanje u cilju jačanja sadržaja i kvaliteta turističke ponude, objavljeno je na sajtu PKS.
Izvor: B92