Turističke agencije, članice nacionalne asocijacije “Juta”, zabeležile su za sedam meseci ove godine rast broja putnika iz Srbije od oko 10 odsto, izjavio je potpredsednik Upravnog odbora “Jute” Zoran Arsenović.

Potpredsednik Arsenović je rekao da u ovom trenutku nije moguće dati egzaktne podatke, ali je evidentno da broj putnika blago raste u odnosu na 2010. godinu, kada su članice "Jute" registrovale blizu 600.000 putnika.  

Arsenović je ukazao da razlozi za povoljan trend pre svega leže u bezviznom režimu, povećanju broja građana sa pasošem, koji se popeo na više od tri miliona, kao i "izuzetno kvalitetnim i stimulativnim uslovima putovanja" koje nude domaće agencije.

Arsenović je na konferenciji za novinare ukazao da je došlo do "određenog prelivanja sa destinacije na destinaciju", te je primetno povećano interesovanje za Grčku, Španiju i Tursku, dok put Egipta i Tunisa kreće manji broj putnika iz Srbije.

Problemi u Egiptu i Tunisu su "daleko iza nas", u Egipat je već putovalo već 5.000 gostiju iz Srbije, ali Grčka, naročito njen severni deo – ostrva, beleži "izuzetan bum", kazao je Arsenović.

Arsenović je kazao da su turisti iz Srbije skloniji desetodnevnim letovanjima, a prisutan je i trend više kraćih tura tokom godine najčešće dva do tri – po domovini ili nekoj od susednih zemalja, poput Slovenije, ili letovanje.

Arsenović je naglasio i da je zabeležen drastičan pad žalbi putnika, kojih je, po podacima turističke inspekcije, za prvih šest meseci 2011. bilo 133.

U "Jutu" je do 27. jula pristiglo svega 19 prigovora, a kako je direktor te asocijacije Radisav Stanković precizirao, od ukupno prispelog broja prigovora podneto je svega pet tužbi koje su se odnosile na neadekvatan smeštaj i otkaz aranžmana putnika.

Stanković je podsetio da putnik, po opštim uslovima putovanja, mora da sačeka zakonom propisan i ugovorom predviđen rok za ukazivanje na probleme i eventualno podnošenje žalbi.

On je ukazao da pojedini mediji nisu korektni pri izveštavanju, jer "reaguju na prvu loptu" i puštaju informacije u javnost pre nego što budu utvrđene sve okolnosti.

Stanković je uputio i molbu roditeljima da obrate pažnju na rok važenja pasoša svoje dece, jer je dolazilo do vraćanja sa granice ili sličnih problema, napominjući da turističke agencije nisu ovlašćene da proveravaju validnost dokumenata.
Izvor: Mondo