Sve turističke agencije će morati da imaju osiguranje za naknadu štete putnicima od 1. jula. I pored novih pravila, zloupotrebe pri prodaji aranžmana preko posrednika.

Država se, izgleda, potrudila da svi oni koji odluče da krenu na letovanje preko neke od domaćih turističkih agencija, na zasluženi odmor zaista i odu. Naime, loša iskustva od prethodnih godina, kada su, i pred sam polazak na put, mnogi otkrivali da agencije preko koje su uplatili aranžman više nema, naterala su nadležne da osmisle sistem kojim će turisti biti kako-tako zaštićeni. 

Od 1. jula svi turoperatori će morati da imaju bankarske garancije ili polise osiguranja, u slučaju potrebe naknade štete. Oštećeni putnici će, ipak, morati da čekaju odluku suda da bi naplatili obeštećenje. Ovo predviđa Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, koji je počeo da važi početkom meseca. Tako će svih 1.029 turističkih agencija u Srbiji morati da obezbede garancije od 10.000 do 200.000 evra, u zavisnosti od prihoda koji su ostvarili prošle godine, za slučaj da odu u stečaj.

Turistička inspekcija, ipak, savetuje da se građani pre uplate aranžmana raspitaju o dosadašnjem poslovanju agencije.

– Putnici treba da utvrde ko je organizator putovanja i broj njegove licence – kaže Stojan Arizanović, glavni republički turistički inspektor. – Jer, samo je organizator puta odgovoran za realizaciju putovanja, a ne posrednik koji prodaje aranžman. Usmene informacije nikoga ne obavezuju, pa treba proveriti dobijene podatke na sajtu agencije organizatora i drugih koje nude isti smeštaj, kao i na sajtu odabranog hotela.

Pravilnik predviđa da u slučaju nelikvidnosti agencije, garancija putovanja bude aktivirana kada Privredni sud donese rešenje o otvaranju stečajnog postupka, potvrde Narodne banke Srbije o insolventnosti i zapisnik turističkog inspektora ili drugog državnog organa kojim se utvrđuje da agencija ne može da ispuni svoje finansijske obaveze.

Kontrola
Za prva četiri meseca ove godine, turistička inspekcija kontrolisala je rad 65 organizatora turističkih agencija i 23 posrednika. Od januara do aprila, građani su podneli 61 prijavu protiv agencija, ali su inspektori u samo 35 slučajeva utvrdili da su žalbe opravdane. Zato je nezadovoljnim turistima vraćeno ukupno 699.000 dinara. Najintenzivnije kontrole, ipak, inspektori počinju da vrše krajem proleća.
Izvor: Večernje novosti