Istočna kapija u Feliks Romulijani arheološkom nalazištu koje je od 2007. godine na spisku zaštićenih kulturnih dobara Uneska, restaurirana je i otvorena juče, a sledeće godine očekuje se otvaranje dodatne renovirane zapadne kapije.

Obnovljena istočna kapija će, pre svega, poslužiti za turističku prezentaciju carske palate, jer će se priča o imperatoru Galeriju, koji je 311. godine doneo prvi edikt o toleranciji vera, i njegovoj majci Romuli, predstaviti na isti način kako je to rađeno pre 17 vekova, kroz velelepne zidine obnovljenog moćnog zdanja. 

Istočna kapija carske palate Romulijana, koja je 2007. godine upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine, predstavlja jedinstveni primer tradicionalne rimske arhitekture iz perioda druge tetrarhije.

Osnovni cilj konzervatorsko-restauratorskih radova je očuvanje i prezentacija otkrivenih građevina koje čine sklop istočne kapije palate. Projektom su bili obuhvaćeni radovi na kulama i stupcima starijeg utvrđenja, kulama i luku iznad ulaza mlađeg utvrđenja i na popločavanju između kula.

Time je glavni ulaz u palatu dobio nekadašnji sjaj i monumentalnost. Između 2009. i 2011. godine izvršena su arheološka istraživanja južne kule starijeg utvrđenja i na prostoru između kula oba utvrđenja, i tada se došlo do nalaza koji rasvetljavaju period između II i IV veka, kada je na teritoriji današnje Srbije rođeno sedamnaest rimskih careva.

Restauriranu istočnu kapiju predstavili su ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković, ambasador Nemačke u Srbiji Volfram Mas i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

-Ministarstvo je uložilo 40 odsto sredstava, i uspeli smo na adekvatan način da stvorimo uslove za turističku i kulturnu privredu. Sledeće godine ćemo otvoriti dodatno renoviranu zapadnu kapiju i svih narednih godina ćemo pokazivati kako čuvamo i materijalno i nematerijalno nasleđe, rekao je Marković.
Izvor: 24 sata